Avís legal

La present és un avis d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que cal ser observades i respectades per les i els usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja què el fet d’accedir a ella i usar els seus materials implica que has llegit i acceptes, sense reserves, els condicions següents:

CONDICIONS GENERALS

L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació i horaris de l’esdeveniment per causes de força major o última hora.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els signes distintius, logos, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i els seus codis font, forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparega al lloc web valencia25novembre.es són propietat de l’organització i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial, quedant prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació d’aquests elements sense autorització expressa de l’organització.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que es proporcionen al lloc web seran inclosos en un fitxer responsabilitat de IGUAL-MENT FEST per atendre el servici o l’activitat requerida. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercitar-se mitjançant un escrit amb la ref. “Dades personals” dirigit a IGUAL-MENT FEST.

ACCÈS Y PERSONES USUÀRIES DE LA PÀGINA WEB

La web valencia25novembre.es ha sigut desenvolupada amb l’objectiu de proporcionar informació amb totes les activitats organitzades per facilitar la participació i seguiment de les activitats proposades i donar accés als serveis oferits. L’accés al lloc web valencia25novembre.es estableix a qui ho realitza, la condició de la persona usuària amb la possibilitat d’utilitzar única i exclusivament el material que apareix en este lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb objectius comercials, excepte permís previ i per escrit. L’accés i ús de tota la informació, dades i continguts de les pàgines web del lloc valencia25novembre.es es realitzarà baix la única i exclusiva responsabilitat de la persona usuària, comprometent-se a fer un bon us dels serveis i continguts, que mai podran ser usats per activitats il·lícites. La persona usuària accepta totes i cadascuna de les condicions d’ús ací especificades. Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per terceres persones alienes a la nostra organització. D’aquesta forma, aleshores, no es pot garantir el contingut o les informacions que es recullen en les pàgines web mencionades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, quedant eximides de qualsevol responsabilitat per danys i prejuís de tot tipus que poden derivar-se de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web. L’organització del IGUAL-MENT FEST es reserva el dret de modificar, ampliar, suprimir part del contingut, configuració, presentació, especificacions i serveis de forma unilateral i sense previ avís a la persona usuària. D’este mode, es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús, a més de qualsevol altres condicions contingudes al lloc web valencia25novembre.es

L’organització del IGUAL-MENT FEST no garanteix la inexistència d’errors a l’accés al lloc web, al seu contingut, ni que este es trobe actualitzat adequadament, encara que utilitzarà els seus millors esforços per evitar-los, corregir-los o actualitzar-los.

XARXES SOCIALS

A través de la nostra pàgina web es pot accedir a diverses xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), d’accés obert a totes les persones usuàries. Es tracta d’un lloc web on et pots registrar i seguir-nos gratuïtament, publicar i intercanviar informació i continguts a més d’establir comunicació. En aquestes xarxes socials podran conèixer sobre les nostres activitats, opinions, accedir a fotografies i vídeos. Les i els usuaris d’aquestes xarxes socials cal que siguen conscients de que estos llocs són independents del lloc web valencia25novembre.es i està obert, és a dir, és visible per usuàries i usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les estipulades pels titulars d’aquestes xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram no sent responsable l’organització del IGUAL-MENT FEST de la legalitat d’altres llocs web de terceres persones.